Xidmət Şərtləri

1.1 •Xidmətə çıxışınız və istifadə etdiyiniz bu Sazişdə bu Şərtlərin qəbul edilməsinə və uyğunluğuna əsaslanır. Bu Şərtlər Xidmətə daxil olan və istifadə edən bütün qonaqlara, istifadəçilərə və başqalarına tətbiq edilir. Xidmətə daxil olmaq və ya istifadə etməklə bu şərtlərə əməl etməyi qəbul edirsiniz. Müqavilə ilə razılaşarsanız, Siz Xidmətə daxil ola bilməzsiniz.

1.2 •Şərtlər başqa bir şəkildə dəyişdirilə bilməz.

1.3 •Müəyyən Xidmətlərə daxil olmaq və istifadə etmək üçün Saytda üzv olmaq lazımdır. Bayragim.az əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən, müəyyən xidmətlərin (və ya Xidmət daxilindəki hər hansı funksiyanı) İstifadəçilərə və ya digər şəxslərə ödəniş etmək hüququna məhdudlaşdırma hüququnu özündə ehtiva edir.

1.4 •Üzv İstifadəçi Şifrənizi və Şifrənizin məxfiliyini təmin etmək üçün yalnız məsuliyyət daşıyır və İstifadəçi Şifrəniz və Şifrəniz altında baş verən bütün fəaliyyətlər üçün tam məsuliyyət daşıyırsınız. (A) İstifadəçi ID-i və ya Şifrənizin icazəsiz istifadəsi və ya onun digər təhlükəsizliyini pozması halında, Bayragim.az dərhal xəbərdarlıq edin;hər bir sessiyanın sonunda veb-saytdan düzgün şəkildə çıxdığınızdan əmin olun.Bu Sazişin şərtlərinə uyğun olaraq İstifadəçi Şifrənizi və Şifrənizi saxlamamağınızdan görə hər hansı bir itki və zərər üçün məsuliyyət daşımır və olmayacaq.